Browse movies by:

Samurai Angel Wars (2011)

a.k.a. มุดมิตินางฟ้าซามูไร, Gyaru basara: Sengoku-jidai wa kengai desu

รัก • ไม่รัก
อยากดู

Story

ด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้กลุ่มนักเรียนหญิงโรงเรียนมัธยมจากยุคปัจจุบันต้องเดินผ่านมิติเวลาไป ยังกลางทศวรรษที่ 16 ในช่วงที่มีสงครามกลางเมือง พวกเธอไปโผล่ท่ามกลางสงครามโหดกระหายเลือด ในสถานการณ์ที่การฆ่าฟันเป็นเรื่องปกติ โชคดีที่พวกเธอเปลี่ยนแปลงเรื่องเลวร้ายด้วยการสร้างยุคที่เกิดสงครามขึ้น ใหม่ เด็กสาวกลุ่มนี้มีพลัง และพวกเธอไม่กลัวเกรงสิ่งใด ในที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นกันแน่

Post: