Browse movies by:

ซูสีไทเฮา...ก่อนแผ่นดินสิ้นสลาย (2010)

a.k.a. The Firmament Of The Pleiades, Soukyuu no subaru

รัก • ไม่รัก
อยากดู
"พลิกหน้าประวัติศาสตร์ยุคการเปลี่ยนแปลงปลายสมัยราชวงศ์ชิน ค้นหาอีกด้านหนึ่งของความเป็นมนุุษย์ ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของพระนางซูสีไทเฮา พบยูโกะ ทานากะ กับบทบาทท้าทายที่สุดในชีวิต"

Story

ซูสีไทเฮา เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคปลายราชวงศ์ชิง ในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิกวางสู (จางโป๋) สมเด็จพระจักรพรรดิหนุ่มแห่งราชวงศ์ชิง ผู้มุ่งปรารถนาที่ปฏิรูปการปกครองของประเทศ เพราะเล็งเห็นการที่ประเทศจะตกต่ำเพราะการแผ่อิทธิพลจากมหาอำนาจชาติตะวันตก แต่มี พระนางซูสีไทเฮา (ยูโกะ ทะนะกะ) ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์พระองค์มาแต่ทรงพระเยาว์ เป็นผู้ครองอำนาจทั้งในวังหลวงและอำนาจทั้งปวงในการปกครองประเทศ

โดยมีเนื้อหาที่เป็นการช่วงชิงอำนาจอย่างมีชั้นเชิงระหว่าง พระนางซูสีไทเฮา และ สมเด็จพระจักรพรรดิกวางสู ซึ่งในเนื้อเรื่องได้แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ลึก ๆ ภายในพระราชหฤทัยของพระนางซูสีไทเฮา ที่พยายามจะกุมอำนาจไว้ให้ตลอด โดยที่เรื่องราวจะเล่าผ่านจาก 2 ตัวละคร คือ หลี่ชุนอวิ๋น (โย่ว เซ่าจวิน) ขันทีและนักแสดงงิ้วคนโปรดของพระนางซูสีไทเฮา ซึ่งเล่าในมุมมองของพระนางซูสีไทเฮา และ เหลียงเหวินซิ่ว (โจว อี้ฉี) จอหงวนหนุ่มที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของ หลี่ชุนอวิ๋น เล่าในมุมมองของสมเด็จพระจักรพรรดิกวางสู

Tags: History, NHK
Post: